Thiết kế chữ ký của Palace X Adidas Skateboarding Lucas Puig bị trêu chọc qua Instagram