COP 10 này đã bán hết Yeezy tăng 700s tốt nhất hiện tại tại mùa hè