Tầng hầm X Nike Air Max 90 ‘Glasgow’ sẽ giảm vào cuối tuần này!