Kích cỡ? X New Balan 550 “Gói Cordura” sẽ ra mắt vào đầu năm tới